Chiroptera (Bats): Pteropodidae

Chiroptera (Bats)

Chiroptera (Bats)

id_01623.jpg

Chiroptera (Bats): Vespertilionidae

Chiroptera (Bats): Vespertilionidae

Myotis muricola (species of bat)

Id_01405_a.jpg

Chiroptera (Bats): Hipposideridae

Chiroptera (Bats): Hipposideridae

Hipposideros diadema (species of bat)

Id_01391_a.jpg

Chiroptera (Bats): Pteropodidae

Chiroptera (Bats): Pteropodidae

Chironax melanocephalus (species of bat)

Id_00967_a.jpg

Chiroptera (Bats): Pteropodidae

Chiroptera (Bats): Pteropodidae

Cynopterus (genus of bat)

id_01623.jpg

Chiroptera (Bats): Vespertilionidae

Chiroptera (Bats): Vespertilionidae

Myotis muricola (species of bat)

Id_01405_a.jpg

Chiroptera (Bats): Hipposideridae

Chiroptera (Bats): Hipposideridae

Hipposideros diadema (species of bat)

Id_01391_a.jpg

Chiroptera (Bats): Pteropodidae

Chiroptera (Bats): Pteropodidae

Chironax melanocephalus (species of bat)

Id_00967_a.jpg

Chiroptera (Bats): Pteropodidae

Chiroptera (Bats): Pteropodidae

Cynopterus (genus of bat)